contact    |    login
Naar de startpaginaPer 13 december 2012 houdt het platform Agrologistiek, het samenwerkingsverband van overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek om de Nederlandse agrologistiek efficiënter en duurzamer te maken, op te bestaan in de huidige vorm. Op diezelfde 13de december start, als het aan enkele voormalige platformleden ligt, het Netwerk Agrologistiek met in grote lijnen dezelfde doelstellingen. Maar nu als ondernemersinitiatief en met regionale netwerken als basis.

“Het bedrijfsleven is aan zet”, zegt Herman de Boon, onder meer voorzitter van de branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten VGB en één van de initiatiefnemers van de beoogde netwerkorganisatie. Reden voor dit initiatief: “De logistiek van agrarische producten is in Nederland een cruciale én zeer succesvolle economische activiteit. De oorsprong van dat succes, de kennis en ervaring, de soms echt fantastische oplossingen van Nederlandse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, daarvan is men zich vaak nauwelijks bewust. Wanneer ondernemers die kennis met elkaar kunnen delen en daar de steun van overheden, onderwijs en onderzoek bij krijgen, ontstaat een enorme potentie. Die willen we benutten.”

Veel vraagstukken vooral regionaal
Dat benutten willen de initiatiefnemers vooral van onderop en zonder al te veel officiële structuren organiseren. De basis: regionale, informele netwerken waar ondernemers die actief zijn in de agrologistiek elkaar en vertegenwoordigers van overheden, onderwijs en onderzoek kunnen treffen, van elkaar kunnen leren en bij elkaar steun kunnen zoeken voor ideeën en projecten. De Boon: “Binnen het Netwerk Agrologistiek kan een ondernemer zijn logistieke vraagstukken aanpakken: efficiënter vervoer, ICT, voorraadbeheer, combineren van lading, inzet van andere vervoerswijzen, noem maar op. Veel van die vraagstukken én hun oplossingen spelen in de eerste plaats regionaal, daarom willen we daar de nadruk leggen.”Het platform stopt er mee, leve het netwerk!

 

 

 

 

Op landelijk niveau verzorgt de netwerkorganisatie de relatie tussen deze regionale activiteiten en nationale en internationale initiatieven, zoals het topsectorenbeleid in Nederland. De Boon: “De wereld staat voor een geweldige logistieke opgave: elke dag al die mensen in steden van voedsel voorzien. De Nederlandse kennis en ervaring kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” Die kennis en ervaring zullen zich volgens de plannen richten op enkele herkenbare thema’s uit de agrologistiek: werken aan slimme, duurzame, multi- en synchromodale agrologistieke ketens, verder ontwikkelen van internationale versnetwerken en aanpakken van knelpunten in de bereikbaarheid.

 

Van de kant van het bedrijfsleven zijn de eerste aanmeldingen voor deelname aan de netwerkorganisatie inmiddels binnen. Ook belangenorganisaties, overheden en instellingen voor onderwijs en onderzoek reageren positief. Wat De Boon betreft hoeft deelname niet veel te kosten: “Het gaat niet om een grote, dure organisatie. Het netwerk, dat is het, met wat bescheiden ondersteunende diensten. Het gaat vooral om het leggen van contacten en het combineren van kennis en ervaring. Als daar behoefte aan is, moeten we dit zeker doen.”

    home   actualiteiten   agenda   bijeenkomsten   congres   nieuws   nieuwsbrief    © 2012 Platform Agrologistiek